Bij een controle bekijkt de tandarts niet alleen het gehele gebit, maar ook de gehele mond. De tandarts controleert op verschillende criteria, bijvoorbeeld: gaatjes, tandvleesontstekingen, slijtages, mondgezondheid (afwijkingen in de mond) 
Bij Leeuwangh tandartsen hanteren we een controletermijn van 6 maanden.
In individuele gevallen kan hier van afgeweken worden.

Om een goed beeld te krijgen van de staat van het gebit kan het soms nodig zijn om röntgenfoto's te maken; soms zijn gaatjes in de mond niet te zien, maar op foto's wel.
Ook krijgt uw gebit tijdens de controle een score; dit geeft de gezondheid van het tandvlees aan. Als gevolg hiervan kan het zijn dat een afspraak bij de preventie-assistente of mondhygiëniste noodzakelijk is. 

lees meer